Hotelliville_logo_home
  • Finnish
  • English (UK)

Varausehdot

Ole ystävällinen ja huomioi ennen varausta:


Varauksen yhteydessä saat erilliset varauskoodin ja salasanan, joita vastaan saat samassa rakennuksessa sijaitsevasta Ravintola Ville & Viljasta varsinaisen ovikoodin, jolla pääset hotelliin. Säilytä siis varauskoodi huolella.


Ovikoodit ovat noudettavissa Ravintola Ville & Viljasta klo 15.00 - 23.00


  • Huoneisiin pääset tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Huoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12.00.


  • Hotelli Ville on turvallisuus- ja viihtyvyyssyistä savuton – tupakointi hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja johtaa aina palohälytykseen ja otsonointiin. Kaikki aiheutuneet kustannukset maksaa aiheuttaja tai viimekädessä varauksen tekijä.


  • allergiasyistä eläinten tuonti Hotelli Villeen on kielletty


  • hotellivarauksen voi tehdä vain yli 18 vuotta täyttänyt henkilö


  • mahdollisen häiriön aiheuttaja/varauksen tekijä maksaa aiheuttamansa kustannukset (vartioliikkeen yms.) ja häiriön aiheuttaja voidaan tarvittaessa poistaa hotellista


Peruutusoikeus


Huonevarauksen peruutus tulee tehdä vähintään 48 tuntia (2 vrk) ennen tulopäivän kello kahtatoista ja Hotelli Ville Apartmentin varauksen peruutus tulee tehdä vähintään 96 tuntia (4 vrk) ennen tulopäivän kello kahtatoista, jolloin hotelli voi maksaa ennakkomaksun takaisin.


Asiakkaalle palautettavasta maksusta vähennetään neljän euron peruutuskulut. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin (alle 48/96 tuntia ennen), hotelli ei ole velvollinen palauttamaan maksua. Asiakas tekee itse peruutuksen verkossa varausjärjestelmän kautta osoitteessa www.hotelliville.fi tai ilmoittaa peruutuksesta sähköpostitse info@hotelliville.fi. Mikäli asiakas haluaa perua vain osan varauksestaan, hänen tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse.


Oikeus varausten muuttamiseen


Hotelliasiakkaalla on oikeus siirtää vierailunsa ajankohtaa ilman lisämaksua viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Hotelli Ville Apartmentin varauksen ajankohtaa voi siirtää ilman lisämaksua viimeistään 48 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Saapumisajankohta on saapumispäivänä kello 15.00. Myöhemmin varauksia ei enää voi siirtää, mutta lisävuorokausia voi edelleen varata. Muutoksista asiakkaan tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse.


Matkustajan velvollisuudet ja vastuu


Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja (2) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varaukset Internetissä osoitteessa www.hotelliville.fi. Tarvittaessa myyjä voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta. Yritysasiakkaita voimme myös ennakkolaskuttaa ja laskuihin lisätään kuuden euron laskutuslisä. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.


Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään Hotelli Villen varausjärjestelmään oikeat henkilötietonsa. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit huolellisesti ja oikeilla tiedoilla sekä palauttamaan ne hotellin aulassa sijaitsevaan matkustajakorteille tarkoitettuun postilaatikkoon.


Avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville, joiden enimmäismäärä on Single kategorian huoneissa 1 henkilö ja Double kategorian huoneissa 2 henkilöä. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella hotellissa klo 21 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.


Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellin järjestyssäännöt ovat nähtävissä hotellin tiloissa. Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos vieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista, jolloin heillä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.


Aiheettomista yhteydenotoista jotka johtavat hälytyskäyntiin, sekä hotellivieraan omasta virheestä johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen tehneeltä henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut (sis. hallinnolliset kulut) kokonaisuudessaan.


Hotellivieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista. Tupakointi on kielletty huoneissa ja muissa hotellin tiloissa, ja aiheuttaa aina automaattisen palohälytyksen. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat hälytys-, huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kiellon rikkonut henkilö tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Lemmikkieläinten tuominen Hotelli Villeen on kielletty.


Hotellin velvollisuudet ja vastuu


Hotellihuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa viikoittain.


Jos myyjä ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on myyjällä oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen yhteyshenkilölle niin pian kuin mahdollista. Mikäli majoitus ei toteudu myyjän virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun varausmaksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.


Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.


Oikeus muutoksiin pidätetään.