Hotelliville_logo_home
  • Finnish
  • English (UK)

Varausehdot


Ole ystävällinen ja huomioi ennen varausta:


Hotelli Villen huoneen varaaminen ja maksaminen tapahtuu netissä. Maksu suoritetaan ennakkoon turvallisesti verkkopankissa tai luottokortilla. Varaus on tehtävä viimeistään tulopäivänä kello 12.00 mennessä.


Mahdollisen häiriön aiheuttaja/varauksen tekijä maksaa aiheuttamansa kustannukset (vartioliikkeen yms.) ja häiriön aiheuttaja voidaan tarvittaessa poistaa hotellista.


Peruutusoikeus


Asiakkaalle palautettavasta ennakkomaksusta vähennetään peruutuskulu, joka on 10% varauksen kokonaishinnasta. Peruutuskulu on maksimissaan 10 euroa.


Asiakas peruu varauksen varausjärjestelmän kautta osoitteessa www.hotelliville.fi tai ilmoittaa peruutuksesta sähköpostitse info@hotelliville.fi. Mikäli asiakas haluaa perua vain osan varauksestaan, hänen tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse.


Ryhmä- ja laskutusvarauksissa peruutusehdot erillisen sopimuksen mukaan.


Muutosoikeus


Myöhemmin varausta ei enää voi siirtää. Muutoksista asiakkaan tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisimman hyvissä ajoin.


Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet


Hotellia ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja (2) asiakas on saanut hotellilta sähköpostiin vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varauksen internetissä osoitteessa www.hotelliville.fi. Varauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen. Tarvittaessa hotelli voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta, jos kyseessä on yritysasiakas tai ryhmävaraus. Näissä tapauksissa majoitus laskutetaan ennakkoon ja laskuihin lisätään kuuden euron laskutuslisä.


Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään Hotelli Villen varausjärjestelmään oikeat henkilötiedot. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajailmoitukset huolellisesti ja oikeilla tiedoilla. Lomakkeen voi jättää hotellihuoneeseen tai palauttaa hotellin aulassa sijaitsevaan matkustajailmoituksille tarkoitettuun postilaatikkoon.


Ovikoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville. Yöpyjien enimmäismäärä Single-kategorian huoneissa on yksi henkilö ja Double-kategorian huoneissa kaksi henkilöä. Vain varauksessa ilmoitetut yöpyjät saavat oleskella hotellissa klo 21 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.


Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita asiakkaita. Jos hotellivieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista ja tällöin heillä ei ole oikeutta ennakkomaksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytyskulut ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja (tai viime kädessä varauksen tekijä).


Aiheettomista yhteydenotoista, jotka johtavat hälytyskäyntiin, sekä hotellivieraan omasta toiminnasta johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen aiheuttaneelta henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. Hotellivieras (tai viime kädessä varauksen tekijä) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista.


Tupakointi on kielletty huoneissa ja kaikissa hotellin tiloissa. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat hälytys-, huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kiellon rikkonut henkilö (tai viime kädessä varauksen tekijä). Lemmikkieläinten tuominen Hotelli Villeen on allergiasyistä kielletty.


Hotellin vastuu ja velvollisuudet


Hotellihuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa kerran viikossa.


Jos hotelli ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on hotellilla oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen tekijälle niin pian kuin mahdollista.


Mikäli majoitus ei toteudu hotellin virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti ja merkittävästi alentunut hotellin tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvitykseen tai enimmillään koko ennakkomaksun palautukseen. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.


Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin hotellilla on mahdollisuus korjata virheet. Hotelli ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Varausehdot

Ole ystävällinen ja huomioi ennen varausta:


Varauksen yhteydessä saat erilliset varauskoodin ja salasanan, joita vastaan saat samassa rakennuksessa sijaitsevasta Ravintola Ville & Viljasta varsinaisen ovikoodin, jolla pääset hotelliin. Säilytä siis varauskoodi huolella.


Ovikoodit ovat noudettavissa Ravintola Ville & Viljasta klo 15.00 - 23.00


  • Huoneisiin pääset tulopäivänä klo 15.00 alkaen. Huoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12.00.


  • Hotelli Ville on turvallisuus- ja viihtyvyyssyistä savuton – tupakointi hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty ja johtaa aina palohälytykseen ja otsonointiin. Kaikki aiheutuneet kustannukset maksaa aiheuttaja tai viimekädessä varauksen tekijä.


  • allergiasyistä eläinten tuonti Hotelli Villeen on kielletty


  • hotellivarauksen voi tehdä vain yli 18 vuotta täyttänyt henkilö


  • mahdollisen häiriön aiheuttaja/varauksen tekijä maksaa aiheuttamansa kustannukset (vartioliikkeen yms.) ja häiriön aiheuttaja voidaan tarvittaessa poistaa hotellista


Peruutusoikeus


Huonevarauksen peruutus tulee tehdä vähintään 48 tuntia (2 vrk) ennen tulopäivän kello kahtatoista ja Hotelli Ville Apartmentin varauksen peruutus tulee tehdä vähintään 96 tuntia (4 vrk) ennen tulopäivän kello kahtatoista, jolloin hotelli voi maksaa ennakkomaksun takaisin.


Asiakkaalle palautettavasta maksusta vähennetään neljän euron peruutuskulut. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin (alle 48/96 tuntia ennen), hotelli ei ole velvollinen palauttamaan maksua. Asiakas tekee itse peruutuksen verkossa varausjärjestelmän kautta osoitteessa www.hotelliville.fi tai ilmoittaa peruutuksesta sähköpostitse info@hotelliville.fi. Mikäli asiakas haluaa perua vain osan varauksestaan, hänen tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse.


Oikeus varausten muuttamiseen


Hotelliasiakkaalla on oikeus siirtää vierailunsa ajankohtaa ilman lisämaksua viimeistään 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Hotelli Ville Apartmentin varauksen ajankohtaa voi siirtää ilman lisämaksua viimeistään 48 tuntia ennen saapumisajankohtaa. Saapumisajankohta on saapumispäivänä kello 15.00. Myöhemmin varauksia ei enää voi siirtää, mutta lisävuorokausia voi edelleen varata. Muutoksista asiakkaan tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse.


Matkustajan velvollisuudet ja vastuu


Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja (2) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varaukset Internetissä osoitteessa www.hotelliville.fi. Tarvittaessa myyjä voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta. Yritysasiakkaita voimme myös ennakkolaskuttaa ja laskuihin lisätään kuuden euron laskutuslisä. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.


Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään Hotelli Villen varausjärjestelmään oikeat henkilötietonsa. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit huolellisesti ja oikeilla tiedoilla sekä palauttamaan ne hotellin aulassa sijaitsevaan matkustajakorteille tarkoitettuun postilaatikkoon.


Avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville, joiden enimmäismäärä on Single kategorian huoneissa 1 henkilö ja Double kategorian huoneissa 2 henkilöä. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella hotellissa klo 21 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä, jonka jälkeen ovikoodit eivät enää toimi. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.


Hotellivieraiden on noudatettava matkan aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellin järjestyssäännöt ovat nähtävissä hotellin tiloissa. Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos vieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista, jolloin heillä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa aina hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.


Aiheettomista yhteydenotoista jotka johtavat hälytyskäyntiin, sekä hotellivieraan omasta virheestä johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen tehneeltä henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut (sis. hallinnolliset kulut) kokonaisuudessaan.


Hotellivieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista. Tupakointi on kielletty huoneissa ja muissa hotellin tiloissa, ja aiheuttaa aina automaattisen palohälytyksen. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat hälytys-, huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kiellon rikkonut henkilö tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Lemmikkieläinten tuominen Hotelli Villeen on kielletty.


Hotellin velvollisuudet ja vastuu


Hotellihuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa viikoittain.


Jos myyjä ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on myyjällä oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen yhteyshenkilölle niin pian kuin mahdollista. Mikäli majoitus ei toteudu myyjän virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun varausmaksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.


Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.


Oikeus muutoksiin pidätetään.